SOCIALE MEDIER

55. POMMES FRITES

 / 55. POMMES FRITES

55. POMMES FRITES

Pommes frites incl. 1 valgfri sauce

EKSTRA VALGFRI SAUCE
56. Aioli
57. Chili mayo
58. Heinz Ketchup
59. Heinz mayo

35 DKK